Официальные правила

Офіційні правила

проведення Акції торгівельного маркетингу в мережі «ЕКО маркет»

1.  Замовник /Виконавець Акції, територія та строки проведення Акції торгівельного маркетингу від ТМ «Наша Ряба»

1.1.  Замовником Акції  торгівельного маркетингу від ТМ «Наша Ряба» (надалі — «Акція») є Публічне акціонерне товариство «Миронівський Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361, місцезнаходження:  03143, м. Київ, вулиця Академіка Заболотного, 158) (надалі — «Організатор»). 

     1.2. Виконавцем Акції торгівельного маркетингу є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО», (код ЄДРПОУ 321042526503, місцезнаходження: 03039, м. Київ, пр-т Науки, 9) (надалі — «Виконавець»). 

     1.3. Строки проведення Акції: з 4 липня 2018 року  по 17 липня 2018 року включно,  надалі — «строк проведення Акції». Акція триває у вказані дати.

1.4.  Територія проведення Акції (Адресна Програма).

Акція проводиться на території України (за винятком Автономної Республіки Крим )  в ТТ мережі «ЕКО маркет» (далі — «Місце проведення Акції»), перелік яких вказаний в Додатку №1 «Адресна програма» до цих Правил, що є невід’ємною їх частиною.

 

2. Участь в Акції

2.1.Учасником Акції можуть бути будь-які громадяни України, які проживають на території України та досягли повноліття (18 років), та які ретельно виконали всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі — «Учасник» або «Учасники»). Фактом участі в Акції кожен учасник підтверджує свою повну згоду з усіма умовами даних Офіційних правил.

 2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1) працівники та представники Виконавця/Замовника Акції та будь-яких інших компаній, які безпосередньо беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

2) чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1) п.2.2. цих Правил, а також найближчі родичі (діти, брати/сестри, батьки);

3) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років.

 

3. Умови участі в Акції

3.1.  Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2. цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.

3.2.   Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції:

3.2.1. Придбати у торгових точках мережі «ЕКО маркет»  (надалі ТТ)  згідно п.1.4. в період проведення Акції продукцію, вказану в п. 5 цих Правил згідно  механіки Акції :

«Кожен покупець магазинів «ЕКО маркет» при покупці Тушки фасованої ТМ «Наша Ряба» або Тушки нефасованої (постачальника ПАТ «МХП»), має можливість придбати 1 упаковку Гомілки (СЕС, мал. уп.) ТМ «Наша Ряба» за 0,01 грн.

3.3. Покупка Акційної продукції ТМ «Наша Ряба» (постачальника ПАТ «МХП») повинна бути здійснена одним чеком.

3.4. Кожен Учасник Акції може брати участь в Акції необмежену кількість разів,  при умові виконання всіх умов участі у Акції.

 

4. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
4.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання знижки здійснюється на сайті www.ryaba.ua.

     4.2.  Правила та умови можуть бути змінено та/або доповнено Виконавцем / Замовником Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження  Замовником / Виконавцем Акції та оприлюднені  на веб-сайті www.ryaba.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на веб-сайті www.ryaba.ua, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

 

5. Асортимент продукції,  що бере участь в Акції (надалі — «Акційна продукція»):

НЕФАСОВАНА ПРОДУКЦІЯ

Тушка кур-бр, н/ф охол (нефас 20кг) — артикул 96674

Тушка кур-бр, н/ф охол (калібр 0,9-1,5 кг, нефас 20 кг) — артикул 275650

ФАСОВАНА ПРОДУКЦІЯ

Тушка кур-бр, н/ф охол (фас вак 1шт, ~15кг) — артикул 172314

Гомілка кур-бр, н/ф охол (фас СЕС мал уп) — артикул 178999

 

6. Акційна пропозиція (надалі — «Подарунок») дійсна:

6.1. Акційна пропозиція діє тільки при умові наявності Акційної продукції.

     6.2. У випадку, якщо Учасник Акції з певних причин, не залежних від Організатора Акції, не має можливості одержати Подарунок по Акції із зазначених в умовах акції, такий Учасник Акції не має права на одержання будь-якої іншої (в тому числі грошової) компенсації.

6.3. Подарунок може бути отриманий Учасниками  Акції торгівельного маркетингу тільки за умови виконання всіх вимог цих Правил.

 

7. Обмеження

7.1. Заміна Акційного подарунку грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

7.2. Відповідальність за якість Акційної продукції, що реалізується в період Акції торгівельного маркетингу, несе їх виробник.

7.3. Замовник/Виконавець Акції торгівельного маркетингу та його довірені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо Акційного подарунку. Замовник/Виконавець Акції торгівельного маркетингу та його довірені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання відповідних подарунків. Замовник/Виконавець Акції та його довірені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

 

8. Інші умови

8.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Подарунку.

8.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і дає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих правил (в т. ч. від дотримання порядку та терміну проведення Акції торгівельного маркетингу та/або отриманням Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку. При цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції торгівельного маркетингу будь-якої компенсації.

8.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником  Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення  Замовника  Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.4. Замовник /Виконавець Акції має право змінити Строки проведення Акції та Місце її проведення та повідомити учасників Акції про це тим же способом, яким були оприлюднені ці Правила.