Офіційні правила

Офіційні правила

проведення Акції торгівельного маркетингу в мережі «Копійка»

 

1.  Замовник /Виконавець Акції, територія та строки проведення Акції торгівельного маркетингу від              ТМ «Наша Ряба»

 1.1.  Замовником Акції  торгівельного маркетингу від ТМ «Наша Ряба» (надалі — «Акція») є Публічне акціонерне товариство «Миронівський Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361, місцезнаходження:  08800, Київська обл., Миронівський район, місто Миронівка, вулиця Елеваторна, будинок 1) (надалі — «Організатор»). 

1.2. Виконавцем є Товариство з обмеженою відповідальністю "МОДЕРН-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40001607, місцезнаходження: 65007, м. Одеса, вул. Болгарська, буд. № 1 (надалі — «Виконавець»). 

1.3. Строки проведення Акції: з 11.09.2018 року  по  24.09.2018 року включно,  надалі — «строк проведення Акції». Акція триває у вказані дати або до закінчення передбаченої правилами акції кількості подарунків. 

1.4.  Територія проведення Акції (Адресна Програма).

Акція проводиться на території України (за винятком Автономної Республіки Крим )  в ТТ мережі «Копійка» (далі — «Місце проведення Акції»), перелік яких вказаний в Додатку №1 «Адресна програма» до цих Правил, що є невід’ємною їх частиною.

 

2. Участь в Акції

2.1.Учасником Акції можуть бути будь-які громадяни України, які проживають на території України та досягли повноліття (18 років), та які ретельно виконали всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі — «Учасник» або «Учасники»). Фактом участі в Акції кожен учасник підтверджує свою повну згоду з усіма умовами даних Офіційних правил.

2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1) працівники та представники Виконавця/Замовника Акції та будь-яких інших компаній, які безпосередньо беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

2) чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1) п.2.2. цих Правил, а також найближчі родичі (діти, брати/сестри, батьки);

3) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років.

 

3. Умови участі в Акції

3.1.  Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2. цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.

3.2.   Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції:

3.2.1. Придбати у мережі «Копійка»  (надалі ТТ)  згідно п.1.4. в період проведення Акції продукцію, вказану в п.5 цих Правил згідно  механіки Акції :

      Кожен покупець магазинів «Копійка» при покупці будь-якої фасованої продукції ТМ «Наша Ряба» або нефасованої (постачальника ПАТ «МХП») від 115 грн. з ПДВ, має можливість придбати 1 упаковку печінки курячої ТМ «Наша Ряба», 0,5 кг у вакуумній упаковці за 0,01 грн.

3.2.2. Разом з Акційною продукцією,  згідно механіки Акції, покупець отримує Подарунок вказаний в п.6 цих Правил.

3.2.3. Під «Подарунком» потрібно розуміти придбання 1 упаковки печінки курячої ТМ «Наша Ряба», 0,5 кг у вакуумній упаковці за 0,01 грн.

3.3. В одні руки за один раз покупцеві видається не більше 5 подарункових одиниць.

3.4. Кожен Учасник Акції може брати участь в Акції необмежену кількість разів,  при умові виконання всіх умов участі у Акції.

 

 4. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
4.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Подарунків здійснюється на сайті www.ryaba.ua.

 4.2.  Правила та умови можуть бути змінено та/або доповнено Виконавцем / Замовником Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження  Замовником / Виконавцем Акції та оприлюднені  на веб-сайті www.ryaba.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на веб-сайті www.ryaba.ua, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

 

5. Асортимент продукції  ТМ «Наша Ряба»,  що бере участь в Акції (надалі — «Акційна продукція»):

 

ФАСОВАНА ПРОДУКЦІЯ:

 

Гомілка кур-бр, н/ф охол (фас СЕС вел уп)

Гомілка кур-бр, н/ф охол (фас СЕС мал уп)

Крило (плеч част) кур-бр, н/ф охол (фас СЕС мал уп)

Крило кур-бр, н/ф охол (фас СЕС вел уп)

Крило кур-бр, н/ф охол (фас СЕС мал уп)

М'ясо стегна кур-бр, н/ф охол (фас СЕС мал уп)

Стегно кур-бр, н/ф охол (фас СЕС вел уп)

Стегно кур-бр, н/ф охол (фас СЕС мал уп)

Тушка кур-бр, н/ф охол (фас вак 1шт, ~15кг)

Філе кур-бр, н/ф охол (фас СЕС вел уп)

Філе кур-бр, н/ф охол (фас СЕС мал уп)

Філе мале "Міньйон" кур-бр, н/ф охол (фас СЕС мал уп)

Філе стегна н/ф кур-бр охол (фас  СЕС, мал уп)

Гомілка кур-бр, н/ф охол (фас СЕС вел уп)

Гомілка кур-бр, н/ф охол (фас СЕС мал уп)

Крило (плеч част) кур-бр, н/ф охол (фас СЕС мал уп)

Крило кур-бр, н/ф охол (фас СЕС вел уп)

Крило кур-бр, н/ф охол (фас СЕС мал уп)

М'ясо стегна кур-бр, н/ф охол (фас СЕС мал уп)

Стегно кур-бр, н/ф охол (фас СЕС вел уп)

Стегно кур-бр, н/ф охол (фас СЕС мал уп)

 

НЕФАСОВАНА ПРОДУКЦІЯ

 

Гомілка кур-бр, н/ф охол (нефас 20кг)

Гомілка кур-бр, н/ф охол (фас вак ~4кг)

Гомілка кур-бр, н/ф охол (фас вак ~9кг)

Крило (плеч част) кур-бр, н/ф охол (фас вак ~4 кг)

Крило кур-бр, н/ф охол (нефас 20 кг)

Крило кур-бр, н/ф охол (фас вак ~4кг)

Крило кур-бр, н/ф охол (фас вак ~9кг)

Нижня част спинки кур-бр, н/ф охол (фас вак ~9кг)

Передня част туш кур-бр без крил, н/ф охол (фас вак ~9 кг)

Печінка кур-бр охол (фас вак ~4 кг)

Серце кур-бр охол (фас вак ~4 кг)

Стегно кур-бр, н/ф охол (фас вак ~4кг)

Стегно кур-бр, н/ф охол (фас вак ~9кг)

Тушка кур-бр, н/ф охол (калібр 0,9-1,5 кг, нефас 20 кг)

Тушка кур-бр, н/ф охол (нефас 20кг)

Тушка кур-бр, н/ф охол (фас вак груп упак 6шт)

Філе кур-бр, н/ф охол (нефас 20кг)

Філе кур-бр, н/ф охол (тушка до 1,5 кг, нефас 20 кг)

Філе кур-бр, н/ф охол (фас вак ~4 кг)

Філе кур-бр, н/ф охол (фас вак ~9кг)

Філе стегна н/ф кур-бр охол (фас вак ~ 4 кг)

Четверт задня кур-бр, н/ф охол (нефас 20 кг)

Четверт задня кур-бр, н/ф охол (фас вак ~4 кг)

Четверт задня кур-бр, н/ф охол (фас вак ~9кг)

Шия кур-бр охол (нефас 10 кг)

Шия кур-бр охол (фас вак ~9кг)

Шлунок м’язовий кур-бр охол (фас вак ~4 кг)

Гомілка кур-бр, н/ф охол (нефас 20кг)

Гомілка кур-бр, н/ф охол (фас вак ~4кг)

Гомілка кур-бр, н/ф охол (фас вак ~9кг)

Крило (плеч част) кур-бр, н/ф охол (фас вак ~4 кг)

Крило кур-бр, н/ф охол (нефас 20 кг)

Крило кур-бр, н/ф охол (фас вак ~4кг)

Крило кур-бр, н/ф охол (фас вак ~9кг)

Нижня част спинки кур-бр, н/ф охол (фас вак ~9кг)

Передня част туш кур-бр без крил, н/ф охол (фас вак ~9 кг)

Печінка кур-бр охол (фас вак ~4 кг)

Серце кур-бр охол (фас вак ~4 кг)

Стегно кур-бр, н/ф охол (фас вак ~4кг)

Стегно кур-бр, н/ф охол (фас вак ~9кг)

Тушка кур-бр, н/ф охол (калібр 0,9-1,5 кг, нефас 20 кг)

Тушка кур-бр, н/ф охол (нефас 20кг)

Тушка кур-бр, н/ф охол (фас вак груп упак 6шт)

Філе кур-бр, н/ф охол (нефас 20кг)

Філе кур-бр, н/ф охол (тушка до 1,5 кг, нефас 20 кг)

Філе кур-бр, н/ф охол (фас вак ~4 кг)

Філе кур-бр, н/ф охол (фас вак ~9кг)

Філе стегна н/ф кур-бр охол (фас вак ~ 4 кг)

Четверт задня кур-бр, н/ф охол (нефас 20 кг)

Четверт задня кур-бр, н/ф охол (фас вак ~4 кг)

Четверт задня кур-бр, н/ф охол (фас вак ~9кг)

Шия кур-бр охол (нефас 10 кг)

Шия кур-бр охол (фас вак ~9кг)

Шлунок м’язовий кур-бр охол (фас вак ~4 кг)

 

6. Фонд Подарунків Акції

6.1. Печінка куряча ТМ «Наша Ряба», 0,5 кг у вакуумній упаковці за 0,01 грн.

6.2. Акційна пропозиція діє тільки при умові наявності Акційної продукції та Подарунку.

6.2.1. Акційна пропозиція діє тільки при умові наявності Акційної продукції та Подарунку. Фонд  Подарунків в Акції є необмеженим.

6.3.  Замовник/Виконавець Акції  залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків Акції, або включити в Акцію додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Замовник/Виконавець  повідомляють  про них в порядку, передбаченому в п.4.1. цих Правил.

6.4. Зовнішній вигляд Подарунків (розмір, колір) може відрізнятися від зовнішнього вигляду Подарунків, зображених у інформаційних та рекламних матеріалах, які будуть поширюватись  Замовником/Виконавцем Акції протягом терміну її проведення. 

6.5. Замовник/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Подарунків Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції. 

6.7. Подарунки можуть бути отримані Учасниками  Акції торгівельного маркетингу тільки за умови виконання всіх вимог цих Правил.

 

7. Обмеження

7.1. Заміна Подарунка Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягають.

7.2. Відповідальність за якість Акційної продукції, що реалізується в період  Акції торгівельного маркетингу, несе їх виробник.

7.3. Замовник/Виконавець Акції торгівельного маркетингу та його довірені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо Подарунків Акції торгівельного маркетингу. Замовник/Виконавець Акції торгівельного маркетингу та його довірені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання відповідних Подарунків. Замовник/Виконавець Акції та його довірені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

7.4. Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальності за використання відповідного Подарунка Акції торгівельного маркетингу після отримання його Учасниками Акції торгівельного маркетингу . 

 

8. Інші умови

8.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням подарунків.

8.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і дає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих правил (в т. ч. від дотримання порядку та терміну проведення Акції торгівельного маркетингу та/або отримання Подарунків та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку. При цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції торгівельного маркетингу будь-якої компенсації.

8.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником  Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення  Замовника  Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.4. Замовник /Виконавець Акції має право змінити Строки проведення Акції та Місце її проведення та повідомити учасників Акції про це тим же способом, яким були оприлюднені ці Правила.