Офіційні правила

Офіційні правила

проведення Акції під назвою «Розіграш 700 новорічних подарунків від Наша Ряба»

 

1. Організатор/Виконавець Акції, територія та строки проведення Акції від ТМ «Наша Ряба».

 

1.1.            Організатор та Виконавець Акції:

1.1.1.      Організатором Акції   під назвою «Розіграш 700 новорічних подарунків від Наша Ряба» (надалі — «Акція») є Публічне акціонерне товариство «Миронівський Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361, місцезнаходження:  08800, Київська обл., Миронівський район, місто Миронівка, вулиця Елеваторна, будинок 1) (надалі — «Організатор»);

1.1.2.      Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Клауд Коммунікейшенз» ( (код ЄДРПОУ 38315396, місцезнаходження:  01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31) (надалі — «Виконавець»).

 

1.2.  Строки проведення Акції: з 18 грудня 2017 року  по  07  січня 2018 року включно,  надалі — «строк проведення Акції». Акція триває у вказані дати або до закінчення передбаченої Правилами Акції кількості подарунків.

 

1.3. Територія проведення Акції (Адресна Програма).

Акція проводиться на території України, за винятком АР Крим та території проведення антитерористичної операції (далі — «Місце проведення Акції»).

 

2. Участь в Акції

2.1.Учасником Акції можуть бути будь-які громадяни України, які проживають на території України та досягли повноліття (18 років), та які ретельно виконали всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі — «Учасник» або «Учасники»). Фактом участі в Акції кожен Учасник підтверджує свою повну згоду з усіма умовами даних Офіційних правил.

 

2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1) працівники та представники Виконавця/Організатора Акції та будь-яких інших компаній, які безпосередньо беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

2) чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1) п.2.2. цих Правил, а також найближчі родичі (діти, брати/сестри, батьки);

3) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років.

 

3. Умови участі в Акції

3.1.  Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2. цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.

 

3.2.   Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції:

3.2.1. зібрати всю колекцію веселих курчат ТМ «Наша Ряба»;

3.2.2. сфотографуватися на фоні всієї колекції веселих курчаток (фотографія має бути якісною, на ній має бути видно всіх веселих курчаток ТМ «Наша Ряба»);

3.2.3. зареєструватися на веб-сайті veselikurchata.ryaba.ua  (далі — Сайт) та розмістити фотографію (далі — фото/фотографія) на Сайті.

Вимоги до фото:

Присутність особи Учасника на фотографії є обов'язковою умовою публікації фото.

Технічні вимоги до завантажуваних фото: горизонтальний / вертикальний знімок, формату: JPG, GIF, PNG, TIF або BMP, фізичний розмір не більше 5 мегабайт.

Фото не повинно містити матеріали, заборонені законодавством України, а також порушують авторські права третіх осіб. До участі в Акції не допускаються фото образливого характеру, не допускаються фото, в яких присутні елементи насильства, расової або релігійної непримиренності. Реєструючись на Сайті і розміщуючи фото, Учасник Акції тим самим підтверджує, що права на фото належать особисто йому і в разі пред'явлення претензій або суперечок, пов'язаних з дотриманням авторських прав та/або прав третіх осіб на надіслане фото, Учасник несе відповідальність в їх вирішенні, включаючи всі можливі витрати, самостійно.

Фотографія не повинна містити зображення, що суперечать нормам гуманності, моралі і моральності, лікарської і ділової етики, в т.ч. використання лайливих слів або виразів, образ на адресу учасників, Організатора Акції, третіх осіб, поширення загроз життю, здоров'ю людей або тварин, аудіо- і відеоматеріалів дискримінаційного, принизливого, образливого, непристойного або порнографічного характеру, спрямованих на приниження людської гідності, розпалювання ненависті або ворожнечі, заподіяння Учасникам або іншим особам моральних страждань, моральної шкоди, шкоди діловій репутації так само як і репутації товарних знаків і брендів третіх осіб.

У разі невідповідності фотографії Правилам, Організатор має повне право видалити фото з Сайту і виключити з участі в Акції в односторонньому порядку.

 

3.3. Кожен Учасник Акції може брати участь в Акції лише один раз та розмістити лише одне фото протягом строку проведення Акції.

Після виконання умов участі в Акції, передбачених цим розділом Правил, кожному з Учасників присвоюється номер від 1 до 700, які відповідають їх порядковому номеру виконання умов участі в цих Правилах.

 

4. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

4.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Подарунків здійснюється на сайті veselikurchata.ryaba.ua.

 

 4.2.  Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором/Виконавцем Акції та оприлюднення  на веб-сайті veselikurchata.ryaba.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на веб-сайті veselikurchata.ryaba.ua, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

 

5. Фонд Подарунків Акції та порядок його отримання Учасниками

5.1. Фонд Подарунків Акції включає:

5.1.1. «Пляшка для води» — 700 штук, які отримають перші 700 (сімсот) Учасників, які виконали умови участі в Акції, передбачені розділом 3 цим Правил.

 

5.2. Акція діє тільки при умові Подарунку. Фонд  Подарунків в Акції є обмеженим та становить зазначену в п.5.1 кількість Подарунків. Відповідальність Організатора/Виконавця Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених в розділі 5 цих Правил.

 

5.3.  Організатор/Виконавець Акції  залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків Акції або включити в Акцію додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 4.1. цих Правил.

 

5.4. Зовнішній вигляд Подарунків (розмір, колір) може відрізнятися від зовнішнього вигляду Подарунків, зображених у інформаційних та рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Організатором/Виконавцем Акції протягом строку її проведення.

 

5.5   Організатор/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Подарунків Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.

 

5.6.   Оподаткування вартості Подарунків Акції проводиться відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою.

 

5.7. Подарунки можуть бути отримані Учасниками  Акції тільки за умови виконання всіх вимог цих Правил.

 

5.8. Вручення Подарунків здійснюється Виконавцем Акції шляхом направлення кур’єрською службою на адресу, яку учасник Акції вказав під час реєстрації на Сайті.

 

6. Обмеження.

6.1. Заміна Подарунків Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають.

 

6.2. Організатор/Виконавець Акції та його довірені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо Подарунків Акції. Організатор/Виконавець Акції та його довірені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання відповідних Подарунків. Організатор/Виконавець Акції та його довірені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

 

6.3. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за використання відповідних Подарунків Акції після отримання їх Учасниками Акції. 

 

7. Інші умови. 

7.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням подарунків.

 

7.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і дає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т. ч. від дотримання порядку та строку проведення Акції та/або отримання Подарунків та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та від отримання Подарунку. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

 

7.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора/Виконавця  Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

 

7.4. Організатор / Виконавець не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки Інтернет-провайдерів, за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили, в результаті яких дані Учасників при реєстрації на Сайті не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені.

 

7.5. Організатор / Виконавець не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів телефонного, поштового зв'язку та кур'єрських служб, пошти, в результаті яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені або пошкоджені при настанні обставин непереборної сили, форс-мажорних обставин.

 

7.6. Організатор / Виконавець не несуть відповідальності за неможливість надання Подарунків Учасникам Акції з будь-яких причин, не залежних від Організатора / Виконавця, в т.ч., але не виключно, у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та / або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником були вказані невірно та / або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому, такий Учасник втрачає право на отримання Подарунку.

 

7.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) Учасникам Акції повідомляється:

7.5.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор;

7.5.2. Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, а також з метою бухгалтерського/податкового обліку та рекламних/маркетингових цілей.

7.5.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 7.5.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по-батькові, паспортні дані/ідентифікаційний код, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, тощо;

7.5.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

7.5.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Виконавець.

7.5.6. персональні дані Учасників Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 7.5.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

7.5.7. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом строку, передбаченого законодавством України, для виконання мети, яка вказана у п. 7.5.2. цих Правил;

7.5.3. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Подарунку Акції